Podatki i opłaty notarialne

Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera opłaty zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT (23%).

Ponadto notariusz pobiera przewidziane prawem podatki i opłaty notarialne, to jest:
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek od spadków i darowizn,
– opłatę sądową.

W celu uzyskania informacji w zakresie wysokości wszystkich kosztów związanych z daną czynnością notarialną prosimy o kontakt.

Skip to content