Kancelaria Notarialna w Lubinie

Notariusz Legnica

Witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Rudnik w Lubinie.

Kancelaria Notarialna gwarantuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego. Przy dokonywaniu czynności notariusz jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób. Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub jeżeli przemawia za tym charakter czynności, także poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz Lubin, Kancelaria Notarialna w Lubinie

BARDZO WAŻNE!
W zakresie czynności notarialnych informacje udzielane są bezpłatnie.